Project Description


PUBLISHED Year 2023


SERVICE

Line App Development
Web App Development
BackEnd Solution
Google Cloud Service


INDUSTRY

Financial

BLUEBELLTESTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

บลูเบลล์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต้องการเป็นผู้นำในการสร้าง Platform ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้แนะนำการลงทุน ทีมงานบลูเบลล์ตั้งใจสร้าง i-Assis ให้เป็นเครื่องมือที่พลิกโฉมวงการผู้แนะนำการลงทุนในอนาคต

“ปี 2566 บลูเบลล์ทะยานสู่อันดับที่ 7 ของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ซื้อขายหุ้นกู้ พร้อมจับมือพันธมิตรกองทุนรวม 11 บลจ. และจะครบทุก บลจ.ชั้นนำในกลางปีหน้า บลูเบลล์เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญของอาชีพผู้แนะนำการลงทุน เราจึงได้พัฒนาสุดยอดระบบดูแลตัวแทนขายแห่งยุค “i-Assist” ที่ออกแบบจากความเข้าใจในปัญหา ข้อจำกัดและประสบการณ์ของคนทำงานโดนตรง เพื่อให้สอดรับกับจุดมุ่งหมาย“Total Solution Platform ครบครัน มั่นใจ มั่งคั่ง”

ปัจจุบัน I-Assis ได้รับการตอบรับจากผู้แนะนำการลงทุนอย่างดี เป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นภาพรวมสินทรัพย์ของลูกค้าภายใต้การดูแลในแบบที่เข้าใจง่าย สะดวกในการตัดสินใจอย่างทันการณ์และทรงประสิทธิภาพ พร้อมแสดงรายได้จากค่าธรรมเนียมการแนะนำในวันถัดไป “i-Assis จึงครบสมบูรณ์ทุกมิติของ ผู้แนะนำการลงทุน”

ทั้งนี้เชื่อว่า i-Assis จะเป็นปีกที่บลูเบลล์ติดให้กับผู้แนะนำการลงทุน พร้อมเชื่อมผู้แนะนำเข้ากับนักลงทุนอย่างแท้จริง” บลูเบลล์พร้อมส่งต่อ i-Assis เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่แม่นยำแบบมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ i-Assis
📌ทันหุ้น
📌มิติหุ้น
📌การเงินธนาคาร
📌Manager Online ผู้จัดการ
📌Wealthy thai
📌กระแสหุ้น
📌ไทยทามนิวส์, Facebook
📌ClickNews
📌Bisnesslineandlife
📌Infoquest
📌RYT9 , RYT9 eng ver. , ThaiFRX (RYT9)Line App Development
Line Application
เป็นเครื่องมือที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านคนในไทย หรือ มากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรไทย การจัดทำ Line Application จึงตอบโจทย์การใช้งานส่วนใหญ่ของคนไทย โดยเราได้จัดทำ

Line Login Service
เพื่อให้สามารถ Login เข้าใช้ระบบ i-Assis โดยใช้ Line ไม่ต้องจำ User และ Password สำหรับการใช้งานระบบ

Line Notification Service
แจ้งเตือนการทำรายการ ข่าวสาร วันเกิดลูกค้า ไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ

Line Liff Menu
เข้าถึงระบบ i-Assis ได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องจดจำ URL อีกต่อไป และมี Quick Menu เพื่อให้เข้าถึงข่าวสารได้เพียงคลิก
Web App Development
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
New design, easy to use
ใช้งานง่าย เข้าถึงระบบโดยการยืนยันตัวตน 2 ช่องทาง

📌ยืนยันตัวตนผ่าน User / Password ที่ระบบ i-Assis
📌ยืนยันตัวตนผ่าน Line Application

Track customer investment portfolio
เข้าถึงข้อมูลการลงทุนของลูกค้าง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบผลการดำเนินการ รายได้ และประมาณการรายรับประจำปี เพื่อให้ตั้งเป้าหมายและบรรลุผลได้

Easy Fund Search
เข้าถึงข้อมูลกองทุน ได้เพียง 1 คลิก และตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนได้
Backend Solution
Connect with Fund Connext
ต่อเชื่อมกับระบบ Fund Connext เพื่อดึงรายการระหว่างวันและรายการสิ้นวัน รวมถึงข้อมูลกองทุน และค่าธรรมเนียมการขาย

Management Information System
ออกแบบฐานข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล Oracle Certificated Professsional 12c เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลที่สามารถดึงข้อมุลได้รวดเร็วและได้มาตรฐาน

นำข้อมูลที่ได้รับจาก Source ต่างๆ มาเก็บในรูปแบบ Relational Model สร้าง Constraints และจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบ Normalization โดยเลือกรูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด

Commission Fee System
สร้างระบบคำนวนค่า Commission Fee ให้กับตัวแทนขาย และยังสร้างระบบที่สามารถกระทบยอดข้อมูลกับข้อมูลต้นทางที่ได้รับจาก บลจ. เพื่อป้องกัน ระบบคำนวนผิดพลาด หรือ Human Error

📌คำนวนค่า Trailing Fee
📌คำนวนค่า Front End Fee
📌คำนวนค่าหัวคิวให้หัวหน้าทีม
📌คำนวนค่า Promotion พิเศษ

Parameter Configuration
สร้างหน้าจอเพื่อเก็บข้อมูล ที่ไม่สามารถดึงมาจากระบบอื่นได้

📌Upload Excel
📌กำหนดค่าด้วยตัวเอง
Google Cloud Solution
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Design, Implement and Maintenance Cloud Service
ออกแบบ Cloud Solution เพื่อให้เเหมาะกับระบบและการใช้งาน

📌Cloud Run - Build Container to Cloud Run
📌Cloud SQL - สร้างฐานข้อมูล วางระบบ Fail-Over, Backup solution, Performance Tuning
📌Cloud Armor - สร้าง WAF Policy
📌Cloud Source Repository - จัดการ Source Code ตามมาตรฐาน